Spolek lékařů se zahraničním vzděláním

 

O nás

Jsme nezisková organizace vytvořená pro informační podporu lékařů, farmaceutů, zdravotních sester a jiných zdravotníků, kteří se chystají pokračovat ve své profesní kariéře v České republice.

Zakladateli našeho spolku jsou lékaři se zahraničním vzděláním, kteří potvrdili své diplomy, zvládli celou cestu aprobace a v současnosti pracují v ČR.

Naše organizace nejenom poskytuje informace o algoritmech uznání medicinských diplomů, ale také navazuje kontakty s Českou lékařskou komorou, Ministerstvem zdravotnictví a dalšími institucemi a organizacemi.

Našimi hlavními cíli jsou informační podpora lékařů, farmaceutů, zdravotních sester a jiných zdravotníků, profesní a kulturní růst členů naše organizace, důstojná prezentace lékařů se zahraničním vzděláním na mezinárodní úrovni, účast na zvýšení kvality lékařské péče v České republice.

Proč DOKTOR ČECHOV?

Anton Pavlovič Čechov nebyl pouze literárním zjevem známým v celém světě, ale také lékařem, a tedy naším kolegou. Málo kdo to ví, ale podle jedné z verzí o původu příjmení Čechov byl předkem velikého spisovatele a dramatika uprchlý Čech z Bohemie, následně znevolněný v Rusku. Čech – Čechov.

Co když je tato verze ta nejsprávnější? Pak názvem svého spolku „vracíme“ doktora Čechova Čechům. Jako literát přišel sem ještě v roce 1898, kdy byla ve Švandově divadle v Praze uvedena první zahraniční inscenace Racka.

Mimo literární zásluhy měl Anton Pavlovič jednu důležitou vlastnost – byl nesmírně lidský a empatický, čehož si všímali jeho současníci. Také je to patrné z každého jeho díla. Tento rys je vlastní každému, kdo se setkal s lidskou bolestí, to znamená všem lékařům. Právě toto přibližuje nám Čechova napříč časem. 

Navíc jsou lékaři tvořiví lidé. Členy našeho spolku hrají na hudební nástroje, skládají básně a píší prózu. Věříme, že v budoucnu bude činnost spolku DOKTOR ČECHOV věnována nejenom řešení odborných záležitostí, ale také sdružení tvořivých lékařů a zdravotníků.

Našim hlavním cílem je informační podpora lékařů, farmaceutů, zdravotních sester a jiných zdravotníků, profesní a kulturní růst členů naše organizace.

IČ: 08406278

info.czechdoc@gmail.com

Valentova 1728/1514900 Praha, Česká republika