II.Конференция врачей с иностранным образованием при поддержке Института последипломного образования 19.11.2022, Прага, Отель ILF

Конференция предназначена не только для медицинских работников в процессе апробации, но и уже сдавших экзамены, а также для работодателей, которые заинтересованы в трудоустройстве иностранных медицинских работников. Конференция проходит при сотрудничестве с Институтом последипломного образования (ИПВЗ) и участии Министерства здравоохранения Чешской республики.

Конференция пройдет в гибридном формате: оффлайн + онлайн.

Обращаем Ваше внимание, что количество мест ограничено. Регистрация является действительной ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОПЛАТЫ.

ПРОГРАММА

Общая часть (на чешском языке, синхронный перевод на русский язык)

8.00-9.00  Регистрация

9.00-9.15  Открытие конференции
9.15-10.00 Признание образования и квалификации медицинских работников, получивших высшее образование за пределами ЕС. Актуальная информация 2022 г.
10.00 — 10.30 Презентация ИПВЗ, подготовительные курсы, в том числе языковые, проект апробационной подготовки
10.30 — 11.00 Презентация NCO NZO, признание среднего медицинского образования  (Медсестра, фармацевт, зубной техник и др.). Подготовительные курсы.
11.00 — 11.10 Презентация некоммерческой организации «Доктор Чехов» 
11.10 – 11.50 Презентация ассоциации «Молодые врачи». Уголовная ответственность в здравоохранении с позиции молодого врача 

12.00 — 12.30 Секция спонсоров конференции:
12:00-12:20 Презентация фирмы Novo Nordisk «Ожирение. Современные методы лечения»
12:20-12:30 Презентация фирмы Moje ambulance 

12:30 — 13:30 Обед

Продолжение  (чешский, синхронный перевод)

13.30 — 14.00 Система здравоохранения в Чехии
14.00 — 14.30 Профессиональная практика в здравоохранении без признания апробации. (Возможность работы без апробационных экзаменов)
14.30 — 15.30 Визовые вопросы во время апробационного экзамена
15.30 — 16.00 Трудоустройство в Чехии: поиск места работы, собеседование, на что обратить внимание
16.00 — 16.30 Некоммерческие организации по работе с мигрантами. Где искать помощь?
16.30 — 16.50 Дискуссия

16.50 — 17.00 Окончание конференции

WORKSHOPY (НУЖНА РЕГИСТРАЦИЯ)
13.30 — 16.00 Семинар для врачей «Лечебное дело» и стоматологов после апробации (чешский, без переводчика)
13:30-15:00 Система последипломного образования в сфере здравоохранения. Резидентура. Признание зарубежной практики
15:00 — 16:00 Открытие собственной практики

13.30 — 16.00 Семинар для работодателей, возможно онлайн участие (чешский, без переводчика)
13:30-15:00 Трудоустройство медицинских работников из стран, не входящих в ЕС. Правовая основа вопроса.
15:00 — 16:00 Получение аккредитации на практическую часть апробационного экзамена.

16.00 — 17.00 Семинар для медицинских сестер (язык русский/украинский)
16:00-16:30 Учеба и работа медсестры в Чехии
16:30 — 17:00 Личный опыт при прохождении апробационного экзамена «Медсестра»

16.00 — 17.00 Семинар для провизоров (язык русский/украинский)
Признание образования, личный опыт. Последипломное образование

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

II. Konference lékařů se zahraničním vzděláním za spolupráce Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 19.11.2022, Praha, Hotel ILF

Konference je určena pro zdravotníky, kteří procházejí aprobací, kteří zkoušky již absolvovali a také pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zahraniční pracovníky.

Konference bude provedena hybridní formou: offline + online. 
Počet účastníků je omezen. Registrace bez uhrazené platby NENÍ PLATNÁ!

PROGRAM

Společná část (česky, simultánní tlumočení do ruského jazyka)

8.00-9.00 Registrace
9.00-9.15 Zahájení konference
9.15-10.00 Uznávání vzdělání a kvalifikace zdravotníků, kteří vystudovali mimo EU. Obecné informace. Aktuální situace 2022
10.00 -10.30 Představení IPVZ, nabídka přípravných kurzů, včetně jazykových. Plánovaný projekt preaprobační přípravy
10.30 — 11.00 Představení NCO NZO, uznávání vzdělání nelékařských zdravotnických povolání (všeobecná a praktická sestra, farmaceutický asistent, zubní technik atd). Nabídka přípravných kurzů.
11.00 — 11.10 Představení neziskové organizace “Doktor Čechov”
11.10 — 11.50 Představení spolku “Mladí lékaři”. Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví z pohledu mladého lékaře

12.00 — 12.30  Sponzorská sekce
12:00-12:20 Prezentace společnosti Novo Nordisk na téma «Obezita. Současné metody léčby»
12:20-12:30 Prezentace společnosti Moje ambulance

12.30 — 13.30 oběd


Odpolední program (česky, simultánní tlumočení do ruského jazyka)

13.30 — 14.00 Systém zdravotnictví v České republice
14.00 — 14.30 Odborná praxe ve zdravotnictví bez uznání vzdělání. Možnost odborné praxe bez aprobačních zkoušek
14.30 — 15.30 Pobytové otázky během aprobační zkoušky
15.30 — 16.00 První zaměstnaní v České republice: pohovor, administrativa, na co si dát pozor
16.00 — 16.30 Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Nabídka pomoci.
16.30 — 16.50 Diskuze

16.50 — 17.00 Ukončení konference


WORKSHOPY (NUTNÁ REGISTRACE)

13.30 — 16.00 Workshop pro všeobecné lékaře a zubní lékaře po aprobaci (česky, bez tlumočníka)
13:30-15:00 Systém postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Rezidenční místa. Uznávání praxe ze zahraničí
15:00 — 16:00 Otevření vlastní praxe

13.30 — 16.00 Workshop pro zaměstnavatele, možnost online účastí (česky, bez tlumočníka)
13:30-15:00 Zaměstnávání zdravotníků nonEU. Právní rámec problematiky
15:00 — 16:00 Získání akreditace pro praktickou část aprobační zkoušky

16.00 — 17.00 Workshop pro všeobecné a praktické sestry (rusky/ukrajinsky) 
16:00-16:30 Studium a práce všeobecné sestry v České republice (Ekaterina Tverdova)
16:30 — 17:00 Osobní zkušenost při uznávání vzdělání  “Všeobecná sestra” (Czyzh Ganna)

16.00 — 17.00 Workshop pro farmaceuty (rusky/ukrajinsky)
Uznávání vzdělání, zkušenosti z praxe. Postgraduální vzdělávání. (Mgr. Jana Březinová)

Регистрация окончена

Registrace skončila